Sempozyum Konuları

 ✴︎ Sürdürülebilir geleneksel gıda üretimi

✴︎ Geleneksel gıdalarda izlenebilirlik

✴︎ Geleneksel gıdalarda gıda güvenliği

✴︎ Geleneksel gıdalar, coğrafi işaretler ve tescil 

✴︎ Geleneksel gıda üretim teknikleri 

✴︎ Geleneksel gıdaların tanıtım ve markalaşma süreçleri  

✴︎ Modern teknikler ile geleneksel gıda üretimi

✴︎ Toplumda geleneksel gıda algısı  

✴︎ Geleneksel gıdalar ve gıda mevzuatı/ülke politikaları

✴︎ Sosyal boyutu ile geleneksel gıdalar

✴︎ Fonksiyonel özellikteki geleneksel gıdalar

✴︎ Geleneksel gıdaların ekonomiye katkısı

✴︎ Organik özellikteki geleneksel gıdalar

✴︎ Gastronomi turizminde geleneksel gıdaların yeri

 Bildiri Gönderimi İçin Önemli Tarihler
Sempozyum Tarihleri

24-26 Kasım 2022


Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi

01 Ocak 2022


Sözlü Bildiri Özet Gönderimi Son Tarihi

01 Eylül 2022


Poster Bildiri Özet Gönderimi Son Tarihi

01 Ekim 2022


Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi

15 Aralık 2022

 Bildiri Yükleme KurallarıBİLDİRİ KURALLARI

* 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu için değerli çalışmalarınız sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilebilecektir. 

* Çalışmaların sözlü veya poster bildiri şeklinde kabul edilmesine 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bilim Kurulu karar verecektir.

* Değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen sorumlu yazara bildirilecektir.

* Kongreye gönderilecek çalışmalar daha önce başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.

* Bir yazar en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir.

* Kabul edilen poster ve sözlü bildirilerin özetleri veya tam metinleri 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiri Kitabı’nda basılacaktır.

* Sempozyum bildiri kitabı dijital formatta hazırlanacak olup e-ISBN numarası alacaktır. Kabul edilen bildirilerin yazarları isterlerse tam metin veya özet ile bildiri kitabında yer alabileceklerdir. Bildiri kitabı 30 Aralık 2022 tarihinde web sitesinde yayımlanacaktır.


BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

* Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermeli, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman, 11 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Yazım dili Türkçe olmalıdır.

* Bildirinizin poster veya sözlü olarak sunulması konusundaki tercih bildiri yüklenirken belirtilmelidir. Bilim Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.

* Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar/lar sorumludur.

* Sözlü bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Eylül 2022,

* Poster bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Ekim 2022dir.


POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

* Poster boyutu, 70 x 90 cm büyüklüğünde dizayn edilmelidir.

* Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.

* Bildirilerde özet, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Özetler en fazla 300 kelime olmalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir. 

* Posterin sol üst köşesine kongrenin adı veya logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın Üniversite/Fakülte adı veya logosu konulmalıdır.

* Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalı ve yazılar/başlıklar okunabilir büyüklükte verilmelidir. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır.

* Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Kaynakların yazımında APA 6 kurallarına uyulmalıdır.


SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

* Sözlü bildiri sunum süresi 12 dakikadır.

* Sözlü bildiri sunumu açık ve anlaşılır olmalı ve yazılar/başlıklar okunabilir büyüklükte verilmelidir. 

* Sözlü Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar, yazarların tercihine göre özet veya tam metin olarak bildiri kitabında basılacaktır.


TAM METİN KURALLARI

* Kabul edilen bildirilerin, yazarların tercihine bağlı olarak, Tam Metinlerin gönderilmesi 1 Kasım - 15 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Tam Metin Bildiri metni docx veya doc formatında hazırlanmalıdır. 

* Metin yapısal olarak düzenlenmeli; Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.

* Tablo ve Figürler metin içinde ilgili yerlere eklenmelidir.

* Metin toplamda en fazla üç (şekil, grafik ve/veya resim) figür içermelidir.

* Tam metinler “Times New Roman” formatında, 11 punto büyüklüğünde ve 1.15 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

* Tam metin kaynaklar dahil en fazla 8 sayfa olmalıdır.

* Kaynakların yazımında APA6 kuralları uygulanmalıdır.


Tam metin şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.


 Poster Bildiriler

I. POSTER OTURUMU

▸ Karadeniz Mutfak Kültüründen: Pepeçura

 Isparta Gülüne Farklı Bir Yaklaşım: Kuru Gül Yapraklı Lokum 

▸ Geleneksel Kukuca Tatlısı Üretimi

▸ Geleneksel Fonksiyonel Bir İçecek: Boza

▸ Geçmişten Günümüze Peynir Mirasımız: Akçakatık Peyniri

▸ Bafra Şırası

▸ Şirden Mayası ile Üretilen Geleneksel Peynir: İvrindi Kelle Peyniri

▸ Çanakkale İlinde Yetiştirilen Bayramiç Beyazı Meyvesinin Geleneksel Gıda, Tescil ve Coğrafi İşaret Olarak Kullanımı

▸ Sütün Enzimatik Koagülasyonu ve İncir (Ficus Carica) Bitkisinin Geleneksel Peynir Üretiminde Bitkisel Pıhtılaştırıcı Olarak Kullanılması

▸ Geleneksel Gıda Üretiminin Kadının Sosyal ve Ekonomik Gelişimindeki Yeri

▸ Geleneksel Kayısı Pekmezi


II. POSTER OTURUMU

▸ Glutensiz Diyetlerde Geleneksel Gıdalar ve Bağırsak Mikrobiyotası

▸ Farklı Formülasyon ve Proses Koşullarının Süt Reçelinin Tekno-Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi

▸ Su Kefiri

▸ Defne Bitkisinin Geleneksel Gıdalarda Lezzet Arttırıcı ve Koruyucu Olarak Kullanımı

▸ Bursa ve Çevresinde Geleneksel Olarak Doğadan Sağlanan Tıbbi Özelliği Olan Yenilebilir Yabani Otlar

▸ Arı Ekmeğinin (Perga) Biyokimyasal Karakterizasyonu

▸ Coğrafi İşaret ve Geleneksel Gıdalarda Tescilleme

▸ Kasava, Sorgum Unu ve Bamya Tohumu Tozu Kullanarak Fonksiyonel Glutensiz Ekmek Üretimi

▸ Kara Mürverin (Sambucus nigra L.) Geleneksel Gıdalarda Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri

▸ Fonksiyonel Meyve Atıştırmalıkları Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

▸ Zeytinyağlı Kudret Narı Softjel