Önemli Duyurular

*** Online Katılım Kılavuzu


** Sempozyum sırasında bağlantı ile ilgili zorluk yaşamamak adına test oturumları planlanmıştır. Tüm katılımcıları ve moderatörleri uygun oldukları saatlerde sunumlarını denemek için bekliyoruz.

  22 Kasım Salı günü saat 14:00

 23 Kasım Çarşamba günü saat 10:00 ve 13:00'da katılımcı girişi linkini kullanarak girebilirsiniz.

 KATILIMCI GİRİŞİ


* Sözlü Bildiri sunum süresi 12 dakika olup, sorular oturum sonunda alınacaktır.


* Poster Bildiri sunum süresi 2 dakika olup, sorular oturum sonunda alınacaktır.

 Ayrıca posterler web sitesinde de yer alacaktır.


Sunumlar, olası teknik aksaklıkları engellemek adına, en geç 22 Kasım 2022 tarihinde gelenekselgidalar2022@uludag.edu.tr  adresine PDF formatında (max 5 MB) iletilmelidir.


* Bildiri tam metinleri  gelenekselgidalar2022@uludag.edu.tr adresine 15 Aralık 2022 tarihine kadar iletilmelidir.


* 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu ONLİNE olarak gerçekleştirilecektir.


* Sempozyum bildirileri, ÜAK Doçentlik başvuru kriterlerine uygundur.